tron-goi-ngay-cuoi-white-wedding-house

-$
Bạn sẽ được ưu đãi ngay 10%
nếu sử dụng “TRỌN GÓI NGÀY CƯỚI”
-$
Bạn sẽ được ưu đãi thêm 10%
nếu đã sử dụng “ALBUM CƯỚI TRỌN GÓI”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ LẺ NGÀY CƯỚI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. TRANG PHỤC

Trong gói được 01 Váy cưới và 01 Veston tùy chọn trong BST
*Phát sinh: + thêm 1.800.000/váy và 500.000/veston

3.000.000 VNĐ
2. TRANG ĐIỂM & LÀM TÓC

Trang điểm 01 lần tại Studio
( Trang điểm tại nhà nội thành TP.HCM + phí 600.000VNĐ)

1.200.000 VNĐ
3. CHỤP HÌNH TRUYỀN THỐNG

Thời gian chụp: trong 1 ngày ( chụp không giới hạn file)
Nội dung chụp: Lễ gia tiên nhà trai, nhà gái, đãi tiệc, đón khách, đi bàn, tiễn khách
Thành phẩm:
- 01 DVD toàn bộ file gốc chụp
- 01 Album đựng hình 13x18 số lượng 100 tấm

*Nếu tách ngày làm lễ thành 2 ngày thì cộng thêm phí 500.000VNĐ
* In thêm hình 13x18 giá 3.500/tấm

2.500.000 VNĐ

Nếu chỉ chụp Lễ hoặc tiệc giá: 2.000.000VNĐ

4. QUAY PHIM

Thời gian quay: trong 1 ngày
Nội dung quay: Lễ gia tiên nhà trai, nhà gái, đãi tiệc, đón khách, đi bàn, tiễn khách
Thành phẩm:
- 01 DVD phim edit 60-120 phút

*Nếu tách ngày làm lễ thành 2 ngày thì cộng thêm phí 500.000VNĐ

2.700.000 VNĐ

Nếu chỉ quay phim Lễ hoặc Tiệc giá: 2.000.000VNĐ

5. CHỤP PHÓNG SỰ CƯỚI

Thời gian chụp: trong 1 ngày
Nội dung chụp: Lễ gia tiên nhà trai, nhà gái, đãi tiệc, đón khách, đi bàn, tiễn khách
Thiết kế + In ấn Album
Thành phẩm:
- Album 25x25 (40 trang)
- DVD file hình gốc và layout album 

*Nếu tách ngày làm lễ thành 2 ngày thì cộng thêm phí 1.000.000VNĐ

8.000.000 VNĐ

Nếu chỉ chụp Lễ hoặc Tiệc thì giá 6.000.000

TỔNG GIÁ
17.400.000 VND

Ưu đãi ngay 10% nếu sử dụng trọn gói dịch vụ

15.660.000 VND

Ưu đãi thêm 10% nếu đã sử dụng dịch vụ “ALBUM CƯỚI TRỌN GÓI”

13.920.000 VND